Vil du sænke dine omkostninger?

Print Danmark har udviklet Print as a Service, som tilbyder outsourcing på en simpel og overskuelig måde.

Flere og flere virksomheder vælger i dag og outsource de forretningsprocesser, der ikke er strategiske for virksomhedens succes. Fx katinedrift, intern service og alm. IT-drift. Dette bestyder at virksomheden kan holde fokus på deres kernekompetencer.
Print Danmark har udvilket Print as a Service, som tilbyder outsourcing på en simpel og overskuelig måde.

Det er med til at sikre overblik over print omkostninger, giver mulighed for kapacitetstilpasning og med fuld fleksibilitet.​

Analysen:

Vi gennemfører en print analyse, som afklarer spørgsmål omkring volumen, papirtyper, fysisk placering, afstand til print for forskellige medarbejdere, hvilke applikationer skal printes, ønsker til sikkerhed, f.eks. i forhold til persondataloven, follow-me software og andre typer software.

Anbefaling:

Ud fra vores analyse udarbejdes en fælles anbefaling so sikrer bedst mulig løsning af opgaverne.

Implementering:

Nye printere og software implementeres. Processer for forbrugsstoffer. Brugerservice og applikationssupport etableres og anbefalingen realiseres.

Drift - løsningen driftes:

Print Danmark står for drift af hele løsningen. Der vil løbende blive lavet justeringer, der forbedrer den samlede driftsøkonomi. Og når nye muligheder opstår - teknologisk nyheder eller nye løsninger - testes de i virksomhedens miljø og implementeres.

Fordele:

  • Ingen investering
  • Fast måndelig pris
  • Skalerbar
  • Telefon support
  • Professionel service
  • Proaktiv overvågning
  • Løsning tilpasses løbende i forhold til behov

glostrup

Print Danmark Glostrup

Banemarksvej 2A

2600 Glostrup

Telefon: 70 60 60 25

odense

Print Danmark Odense

Kochsgade 31

5000 Odense C

Telefon: 70 60 60 25 

CVR-nr.:​ 34047170